Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Genel olarak ifade edilirse dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz. Şöyle ki;

  • Sürekliliği sağlanmış üretim ve süreç kalitesi.
  • Müşteri memnuniyetini ve kalıcılığını sağlayan ürün kalitesi.
  • Kurumsal bir kimlik ile pazarda var olma.
  • Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için takım ruhu içerisinde şirket ve bölüm hedeflerine ulaşılması ve bunların takibi.
  • Müşteri şartlarına uyma ve beklentileri karşılama yolu ile tam müşteri memnuniyetinin sağlanması.

Silfed olarak biz gelişen teknoloji şartlarına zamanında uyum sağlamanın öneminin farkındayız. Sistemin daha iyiye gidecek şekilde ISG uygulamalarından yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalığı risklerini önleyecek tedbirler alarak sürekli iyileştirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Sorumlu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum sağlayarak bunları başarmak arzusundayız. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak İSG Kültürünü yerleştirmeyi istemekteyiz. Bunun için enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek gibi tedbire yönelik uygulamalarımız vardır. Çalışan, tedarikçi ve müşteri çevrelerinde kalite, çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

Tüm süreçlerde Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak, geliştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek. Müşteri ve taraf beklentilerinin ötesine odaklanıp müşteri memnuniyetini arttırmak. Yönetim kadromuz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına ve hedeflerimize uygun olarak karşılamak.