Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

Firmamız, sağlıklı bir toplumun ancak evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunan nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmaktadır. Bu anlamda toplumu bilinçlendirmek ve toplum üzerinde olumlu etkiler oluşturabilmek için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmayı önemsemektedir.
Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda ilişkin esaslar şöyledir;
• Faaliyetlerimizde doğabilecek çevresel etkileri en aza indirecek şekilde gelişime destek vermek.
• Bireysel gelişimle için gerekli çalışma ortamını sağlayarak sürdürülebilir insan kaynağı sağlamak.
Elimizde bulunduğuna inandığımız yapıcı araçlarımızla toplumsal bilinci artırmayı ve toplumumuzda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve hiç bir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı sunmaya gayret etmekteyiz. Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgeyerek çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları sağlarız.
Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibidir çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir. Çalışanlarımız hiçbir konuda baskı altında çalıştırılmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile ve yapılarına uygun pozisyonlarda çalıştırılmaktadır. Çevremizdeki insanların yaşam kalitesini arttırmak için çalışırız. Kendi seçimlerimizle sosyal projelerde yer alırız. Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcarız. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmektir.